Czym jest kontrakt franczyzy i jak go interpretować?

Pexels Porapak Apichodilok 346748

Kontrakt franczyzy to umowa między franczyzodawcą a franczyzobiorcą, która reguluje ich wzajemne relacje. Przez umowę franczyza franczyzobiorca może używać znaku towarowego, produktu lub usługi franczyzodawcy, korzystając ze wszystkich korzyści płynących z działalności na terenie danego kraju. Artykuł ma na celu… Read moreCzym jest kontrakt franczyzy i jak go interpretować?