Jakie są wymagania prawne dotyczące kas fiskalnych w gastronomii?

Pexels Ron Lach 8306363

Podczas prowadzenia działalności gastronomicznej należy spełnić szereg przepisów i wymogów prawnych. Jednym z ważniejszych elementów wymaganych w prowadzonej działalności jest posiadanie i używanie kasy fiskalnej. Przez kasę fiskalną należy rozumieć urządzenie rejestrujące, które generuje kopię paragonu. W tym artykule poznasz wymagania prawne związane z posiadaniem i użytkowaniem tego urządzenia.

Kasy fiskalne – podstawowe wymagania prawne

Wprowadzenie kas fiskalnych jest obowiązkowe zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą w gastronomii, jak i tych, których działalność jest zarejestrowana jako stała lokalna sprzedaż. Aby móc korzystać z takiego urządzenia, należy spełnić określone warunki techniczne, do których nawiązuje m.in. Ustawa o wykształceniu fiskalnym. W przeciwnym razie można narazić się na karę pieniężną. W niniejszym artykule przybliżymy podstawowe wymagania dotyczące kas fiskalnych w gastronomii.

Kasy fiskalne obowiązkowe w gastronomii

Aby uniknąć kłopotów z organami kontroli skarbowej, najlepsza kasa fiskalna do gastronomii musi spełniać określone wymagania techniczne. Te warunki regulowane są przez obowiązujące w Polsce Ustawę o wykształceniu fiskalnym i nazywane są sprzętem fiskalnym. Jeśli chodzi o sprzedaż lokalną, kasa fiskalna musi mieć jednostkę wagi zewnętrznego podłączenia, a np. w przypadku sklepów internetowych – mają one obowiązek używania czytnika kodów kreskowych.

Spełnienie ustawowych kryteriów

Jednocześnie, kasy fiskalne w gastronomii powinny posiadać wbudowany system kontroli ryzyka, więc wszystkie sprzedawane towary mają być skatalogowane. Warunek ten dotyczy także dysponowania możliwą funkcją drukowania paragonów i faktur VAT na jednym ciągu papieru. W innym przypadku nie będzie możliwości skorzystania z kas fiskalnych. Co więcej, system ten musi automatycznie zapisywać wszystkie informacje na nośniku danych, tj. pamięć lub jakiś inny system przechowywania danych.

Minimum technologiczne dla bezpieczeństwa danych

Kasy fiskalne w gastronomii są wyposażone w mechanizm, który gwarantuje automatyczne wytwarzanie danych o udzielonych dowodach sprzedaży. Maksymalnie jest to okres dwóch lat. Co więcej, taki nośnik danych musi być chroniony przed możliwymi zagrożeniami informatycznymi, a zawarte w nim dane powinny być zgodne z ustawowymi wymogami. Najbardziej istotne jest to, że dane te muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem, zapodmienieniem lub usunięciem. Warunek ten jest niesłychanie istotny, aby móc swobodnie korzystać z kas fiskalnych.

Podsumowanie

Korzystanie z kas fiskalnych w gastronomii jest obowiązkowe i regulowane ustawą. Takie. urządzenie musi posiadać system kontroli ryzyka umożliwiający automatyczne zapisywanie danych i dostarczać dowody sprzedaży. Wszystko to jest wykonywane za pomocą najlepszej kasy fiskalnej dla gastronomii – czyli tej, która jest dostosowana do wszelkich obowiązujących w Polsce wymogów prawnych.